ΓΙΔΑΡΑΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ 

ΑΦΜ 800945777  – Α.Μ.ΓΕΜΗ 145493203000


ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ 13 17455 ΑΛΙΜΟΣ